Formularz zgłoszeniowy:

Lista uczestników:

W formularz zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans na jakim się startuje oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

W dniu zawodów opłata będzie wyższa.