Regulamin Kuyavia Run – prolog

Termin: 28.08.2022

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Sports Entertainment by Bartosz Pawlak

Padniewko 78A, 88-300 Mogilno

NIP: 9231641258

REGON: 385165234

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu na 5 km i 10 km o godzinie: 11:30.
Start, meta i biuro zawodów: umiejscowione będą na torze motocrossowym.
W biurze zawodów zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające numer startowy, oraz znajdować się będą toalety i depozyt.

V. Dystans 

Zawodnicy sami wybierają dystans i podają go przy zgłoszeniach.
Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

Dystans:
Trasa krótka – 5 km i 224 metry przewyższenia (1 pętla)
Trasa długa – 10 km i 448 metrów przewyższenia (2 pętle) 

VI. Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna.

Kategorie:
M – 20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)
M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)
M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)
M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)
M – OPEN K – OPEN

Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

VII. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą aplikacji dostartu.pl

VIII. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 9.30 – 11.00 w centrum zawodów.

IX. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na panelu www.dostartu.pl/Sports Entertainment-or4077:

Kuyavia Run – prolog
https://dostartu.pl/kuyavia-run-prolog-v7393

W formularzu zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans, na jakim się startuje, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel dotpay.

X. Opłata startowa.

Opłata 40 zł – przy zapisach online do 31.07.2022 r. do 23:59
Opłata 50 zł – online od 01.08.2022 r. do 21.08.2022 r. do 23:59
Opłata 80 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Organizator nie będzie zwracał opłat startowych.

XI. Nagrody.

Po zakończonym biegu:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar i nagrody finansowe lub rzeczowe.
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar i drobne nagrody rzeczowe.
Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów. Każdy uczestnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal oraz napój. 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 1h45’.
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu internetowym regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIII Informacja:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Kuyavia Run jest Sports Entertainment by Bartosz Pawlak, Padniewko 78A, 88-300 Mogilno 
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Kuyavia Run w biegach 
 3. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w biegach Kuyavia Run.