Regulamin

Regulamin Kuyavia Run 2022/2023

Terminy: 30.10.2022, 27.11.2022, 18.12.2022, 08.01.2023, 05.02.2023

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.


II. Organizator.

Sports Entertainment by Bartosz Pawlak

Padniewko 78A, 88-300 Mogilno

NIP: 9231641258

REGON: 385165234

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

V. Termin i miejsce.

Start do biegu na 5 km i 10 km o godzinie: 11:30
Start, meta i biuro zawodów: umiejscowione będą na torze motocrossowym.
W biurze zawodów zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy, oraz znajdować się będą toalety i depozyt.

V. Dystans 

Zawodnicy sami wybierają dystans i podają go przy zgłoszeniach. Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu Kuyavia Run musi ukończyć przynajmniej 4 biegi na jednym dystansie.
Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

Dystans:
Trasa krótka – 5 km i 224 metry przewyższenia (1 pętla)
Trasa długa – 10 km i 448 metrów przewyższenia (2 pętle) 

VI. Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja indywidualna.
 2. Klasyfikacja drużynowa.


Ad. 1. Dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Za cały cykl Kuyavia Run 2022/2023 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 4 z 5 najlepszych startów.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 4 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik, który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po czterech startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

Kategorie:
M – 20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)
M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)
M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)
M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)
M – OPEN K – OPEN

Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

 Ad. 2. Dotyczy klasyfikacji drużynowej.

 1. Drużyny będą rywalizować tylko w kategorii OPEN i prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna po wszystkich 5 biegach na dystansie 5 km i 10 km (oddzielne klasyfikacje dla każdego dystansu).
 2. Wynik każdej drużyny po każdym biegu liczony będzie, jako suma czasów najlepszych 4 osób, w tym jednej kobiety. Wygrywa zespół, którego suma czasów jest najmniejsza po 5 biegach.
 3. Aby drużyna została sklasyfikowana musi ukończyć każdy bieg.
 4. Każda drużyna może składać się maksymalnie z 8 osób.
 5. Każda drużyna mająca niepełny skład może uzupełnić zespół w trakcie trwania cyklu Kuyavia Run do maksymalnie 8 osób (8 osób = kompletna drużyna).

Przykłady poniżej.

Członek każdej drużyny musi zgłosić się na bieg indywidualny przez formularz zgłoszeń który znajduje się na stronie www.kuyaviarun.sportsentertainment.pl, wypełniając swoje dane oraz poprawną nazwę drużyny.

Dodatkowo Kapitan drużyny musi obowiązkowo zgłosić drużynę osobnym e-mail, wysłanym na adres: biuro@sportsentertainment.pl, podając nazwę drużyny, imię i nazwisko wszystkich zawodników oraz dystans na jakim dana drużyna rywalizuje (5 km lub 10 km).

Dopisanie dodatkowej osoby celem uzupełnienia drużyny (maksymalnie może być 8 osób w drużynie) musi zostać wysłane na adres: biuro@sportsentertainment.pl przez Kapitana drużyny w terminie 7 dni przed datą danej edycji, w której dopisana zawodniczka/zawodnik ma wziąć udział. 

Przykład nr 1: Drużyna składa się z 8 osób, w tym 4 mężczyzn i 4 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych wyników, w tym przynajmniej jednej kobiety.

Przykład nr 2: Drużyna składa się z 4 osób, w tym 3 mężczyzn i 1 kobiety. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów wszystkich osób, ponieważ zgłoszona w tym przykładzie drużyna składa się dokładnie z 4 osób. Wszyscy muszą ukończyć każdy bieg, aby drużyna mogła zostać sklasyfikowana. Kapitan drużyny może dopisać dodatkowe 4 osoby.

Przykład nr 3: Drużyna składa się z 5 osób, w tym 5 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych osób. Kapitan drużyny może dopisać dodatkowe 3 osoby.

 1. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 2. W przypadku, gdy przynajmniej jeden bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 17.10.2021 roku.
 4. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie.
 5. Drużyny, które zajmą miejsca I – III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe puchary.

 VII. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego (Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika).

Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.

VIII. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 9:30 – 11:15 w centrum zawodów.

IX. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na panelu https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl:

I edycja
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/kuyaviarun

II edycja
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/kuyaviarun

III edycja
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/kuyaviarun

IV edycja
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/kuyaviarun


V edycja
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/kuyaviarun


W formularzu zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans, na jakim się startuje, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

Przelew należy dokonać do czwartku do 23:59, zawsze na tydzień przed daną edycją.

X. Opłata startowa.

I edycja: 24 październik

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 03.10.2021 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 04.10.2021 r. do 14.10.2021 r. do 23:59
Opłata 60 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Karnet 160 zł – do 03.10.2021 r. do 23:59 ( za wszystkie biegi )

Karnet 180 zł – do 04.10.2021 r. do 14.10.2021 r. do 23:59 (za wszystkie biegi)

Karnet 200 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów  

II edycja: 28 listopada

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 07.11.2021 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 08.11.2021 r. do 18.11.2021 r. do 23:59
Opłata 60 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

III edycja: 19 grudzień

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 28.11.2021 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 29.11.2021 r. do 09.12.2021 r. do 23:59
Opłata 60 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów 

IV edycja: 23 styczeń

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 02.01.2022 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 03.01.2022 r. do 13.01.2022 r. do 23:59
Opłata 60 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów 

V edycja: 27 luty

Opłata 40 zł – przy zapisach on-line do 06.02.2022 r. do 23:59
Opłata 45 zł – on-line od 07.02.2022 r. do 17.02.2022 r. do 23:59
Opłata 60 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów 

Organizator nie będzie zwracał opłat startowych.

XI. Nagrody.

Po zakończeniu każdej edycji:
Dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn zostaną wręczone nagrody od sponsorów (odebranie nagrody tylko podczas ceremonii zakończenia poszczególnej edycji).
Każdy uczestnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal oraz napój.

Po całym cyklu Kuyavia Run nagradzane będą:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar i nagrody finansowe lub rzeczowe.
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar i drobne nagrody rzeczowe.
Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów. 

Dla zwycięskiej drużyny w klasyfikacji końcowej na 5 km i na 10 km  nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 1h45’.
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu internetowym regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIII Informacja:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Kuyavia Run jest Sports Entertainment by Bartosz Pawlak, Padniewko 78A, 88-300 Mogilno.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Kuyavia Run w biegach.
 3. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w biegach Kuyavia Run.